به گزارش مجله فیلم


3393921195380505795

یکشنبه 14 مرداد 1397

عکاس: حمید محمدنظر

مراسم افتتاح سامانه نظرسنجی الکترونیکی

مراسم افتتاح سامانه مدیریت نظر سنجی الکترونیکی با حضور دکتر علی عسکری برگزار شد.

گرد آوری : مجله فیلم

مراسم افتتاح سامانه نظرسنجی الکترونیکی

مطالب دیگر