به گزارش مجله فیلم


3396557065375074369

سه شنبه 16 مرداد 1397

عکاس: محمدعلی اسماعیلی راد

آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری

آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری رییس سازمان صداوسیما برگزار شد.

گرد آوری : مجله فیلم

آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری

مطالب دیگر